Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING:


Loonbedrijf Dewispelaere Filip , Viconiastraat 35  , 8600 Diksmuide    BE0674.191.471

kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van

Loonbedrijf Dewispelaere Filip.

Loonbedrijf Dewispelaere Filip kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM WE JULLIE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Loonbedrijf Dewispelaere Filip verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Loonbedrijf Dewispelaere Filip uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG EN WAAR WORDEN JULLIE  GEGEVENS BEWAART

Loonbedrijf Dewispelaere Filip bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle data wordt opgeslagen in een Microsoft 365 omgeving. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.


DELEN MET ANDEREN

Loonbedrijf Dewispelaere Filip verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dewispelaere.filip@outlook.com samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Loonbedrijf Dewispelaere Filip zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Loonbedrijf Dewispelaere Filip neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.